Maria Dudzińska

Dowód z zeznań świadków ma w sprawach gospodarczych charakter uzupełniający

Już teraz warto przejrzeć umowy i zapisać w nich kwestie dotyczące wyłączenia określonych dowodów.

Świadek nadal potrzebny? (R)ewolucja w postępowaniu cywilnym

Czy składanie zeznań przez na piśmie powinno stać się regułą w postępowaniu cywilnym czy też musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami występującymi w danej sprawie? Nowelizacja k.p.c. nie odpowiada na wiele istotnych pytań.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego a usprawnienie procesów sądowych

Pozostawienie praktyce orzeczniczej zaproponowanych w kodeksie postępowania cywilnego rozwiązań może nie usprawnić postępowań.

Nowe postępowanie cywilne może być dobrą zmianą dla stron procesu

By zmiany proponowane w procedurze cywilnej rzeczywiście mogły usprawnić postępowania, powinny uwzględniać głosy sędziów. To od nich zależy, czy nowości będą traktowane jako pomocny instrument, czy jedynie jako kolejny obowiązek.

Krótsza praca radiologów bez podstaw

Warunki pracy i płacy określone w umowie nie są ustalane raz na zawsze. Mogą się zmienić. Również w przypadku techników radiologów.