Aleksander Stępkowski

Czekając na to, co orzeknie Luksemburg - Aleksander Stępkowski o znaczeniu wyroku ws. statusu sędziów Izby Dyscyplinarnej SN

Analizując modele powoływania sędziów w UE, trudno kwestionować polskie rozwiązania. „Wrażenie" Rzecznika Generalnego TSUE zdecydowało.

Genderowa inżynieria

Konwencja stanowi klin wbity w koherentny dotąd system prawa polskiego. Jako kobieta będzie mógł występować teraz w świetle prawa szminkujący się mężczyzna.