Małgorzata Chruściak

Chruściak, Wyszyńska: Mentoring dla prawniczek i prawników

Adepci prawniczego fachu potrzebują mistrza. Okazuje się, że najbardziej pożądanym benefitem dla nowo przybyłych do kancelarii są programy mentoringowe.

Czy zmiana banku jako wierzyciela w księdze wieczystej wymaga zgody dłużnika lub właściciela nieruchomości?

Czy zmiana banku, jako wierzyciela w księdze wieczystej wymaga zgody dłużnika lub właściciela nieruchomości? Konsekwencje nowelizacji art. 95 ust. 5 Prawa bankowego.