Konrad Wytrykowski

Konrad Wytrykowski: Odpowiedzialność sędziego za działalność orzeczniczą

Sędziowie mogą ponosić odpowiedzialność, w tym karną, nie tylko za działalność zawodową, ale nawet za treść wydawanych orzeczeń.

Konrad Wytrykowski: Praworządność w świątyni sprawiedliwości

Od oceny skuteczności przywrócenia na stanowisko pierwszego prezesa SN zależy ocena skuteczności jego działania.

Konrad Wytrykowski: Powoływanie sędziów do Sądu Najwyższego przed 2018 r. - Preselekcja, brak odwołań i telefon od przyjaciela

Dobra pamięć to taka, która pozwala zapomnieć o tym, o czym nie należy pamiętać. Ale zamiast mówić o wyższości starych nad nowymi lepiej sięgnąć do źródeł, by ocenić, jak przed 2018 r. wybierano sędziów do Sądu Najwyższego.

Dr Konrad Wytrykowski: Powołanie sędziego

Tytuł niniejszego felietonu jest dosłownym tłumaczeniem jednego z rozdziałów zbioru przemówień i wystąpień sędziego Sądu Najwyższego USA Antonina Scali („The Vocation of a Judge”) wydanego jako Scalia Speaks (New York 2017, red. Ch. J. Scalia & E. Whelan). Lektura tej pozycji, jak i seans doskonałego filmu Marco Bellocchiego z roku 2019 pt. „Zdrajca” („Il traditore”) skłaniają do kilku ogólnych uwag poświęconych istocie zawodu sędziego.

Konrad Wytrykowski: Czy Izba Dyscyplinarna jest sądem wyjątkowym?

Nazywanie w taki sposób Izby Sądu Najwyższego jest daleko idącym nieporozumieniem. Co najmniej kilka argumentów na to nie pozwala.

Konrad Wytrykowski: Weryfikacja sędziów Sądu Najwyższego według TSUE

Teza pytań prejudycjalnych przeczy monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władzy.

Pytania prejudycjalne SN przed TSUE: jedyne rozstrzygnięcie to odmowa odpowiedzi - uważa Konrad Wytrykowski

Niemożliwe jest inne rozstrzygnięcie niż odmowa odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego.