Adrian Rycerski

Wielki dzień dla rynku kryptoaktywów? Zaczynamy stosować przepisy dotyczące tokenów

Doczekaliśmy się unijnych regulacji w zakresie publicznego oferowania oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu tokenów powiązanych z aktywami oraz tokenów będących e-pieniądzem.

Rycerski: Transakcje na akcjach PKP Cargo S.A. Czy prezes spółki wszystko może?

Zamieszanie po informacji o transakcjach na akcjach PKP Cargo S.A. prowadzi do wniosku, że wciąż warto przypominać, co można, czego nie można, a co trzeba robić w przypadku zajmowania określonych stanowisk w spółce giełdowej - pisze dr Adrian Rycerski.

Co ma pożar Marywilskiej 44 do obowiązków informacyjnych emitentów? Ekspert wyjaśnia

Spółki giełdowe muszą identyfikować zdarzenia lub okoliczności, które mogą mieć istotne znaczenie np. na cenę akcji. Czy komunikaty po pożarze Marywilskiej 44 spełniały kryteria informacji poufnej?

Jak stosować w praktyce przepisy AML/CFT?

Procedury wewnętrzne związane ze stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powinny być adekwatne, proporcjonalne, a przede wszystkim zrozumiałe dla pracowników instytucji obowiązanych.

CRBR: kto będzie beneficjentem rzeczywistym w spółce komunalnej

W spółce komunalnej beneficjentem rzeczywistym będzie osoba fizyczna, pełniąca funkcję wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.