Michał Rutkowski

Dylemat emerytalny

Trzeba jasno powiedzieć, że nie ma możliwości uniknięcia kryzysu ekonomiczno-cywilizacyjnego bez istotnego podwyższenia rzeczywistego wieku emerytalnego, szczególnie dla kobiet.

Koronawirus: czy przedsiębiorca odliczy wydatki na maseczki dla klientów?

Jestem taksówkarzem, czy maseczki zakupione dla klientów podróżujących moją taksówką mogą zostać ujęte w kosztach prowadzenia działalności?

Kwarantanna i auto firmowe. Koronawirus mnoży problemy

Co zrobić z samochodem, który zaparkował pod domem pracownik na kwarantannie? Czy pracodawca może dać to auto komuś innemu do użytku? – wyjaśnia ekspert.

Pamiętać o przyszłości

Polski system emerytalny jest prosty, przejrzysty i sprzyja wydłużaniu aktywności zawodowej obywateli. Chrońmy go przed doraźnymi pomysłami polityków.

Cel: Polska w G20

Posiadanie strategicznego celu motywuje do podejmowania wysiłku rozwojowego. Tymczasem od lat Polska takiego celu nie ma. Mogłoby nim być dołączenie do prestiżowej grupy krajów G20.