Jan Górski

Jan Górski, Michał Górski: Lekarstwo gorsze od choroby

Nowelizując k.p.a., ustawodawca zaskoczył uczestników postępowań prowadzonych, bez ich winy, przez całe lata.

Do kogo po odszkodowanie za ewentualne uboczne skutki szczepień?

Nie trzeba być antyszczepionkowcem, aby postawić pytanie, kto i na jakich zasadach może ponosić odpowiedzialność cywilną za ewentualne niepożądane efekty bliskiego już, powszechnego aplikowania szczepionek przeciw Covid-19.

Jan Górski: Możliwe odszkodowanie za zamrożenie gospodarki

Za bezprawnie wprowadzony zakaz działalności gospodarczej, przedsiębiorcy będą mogli domagać się odszkodowania w pełnej wysokości, a więc także z tytułu utraconych korzyści.

Więcej czasu na składanie wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości 

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomości (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ugn) przewidziała 12 miesięczny termin na składanie wniosków o zwrot nieruchomości, które okazały się zbędne na cel wywłaszczenia w sytuacji, gdy od wydania decyzji ostatecznej lub podpisania umowy o zbyciu nieruchomości upłynęło 20 lat.