Adam Mariański

Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat; profesor Uczelni Łazarskiego, Partner Zarządzający w Mariański Group.

Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w podatku dochodowym wg. rankingu „Rzeczpospolitej” (2019; 2020, 2023). Członek rady nadzorczej polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club. Ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji. Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych V kadencji. Założyciel Polskiego Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych. Uznany ekspert z zakresu prawa podatkowego, specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, skupiającym się wokół zagadnień sukcesji podatkowej, podatków dochodowych, kontroli i postępowania podatkowego oraz planowania podatkowego. Ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych. Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego. Opracowuje dla przedsiębiorców rodzinnych i wdraża plany sukcesji, konstytucje rodzinne oraz wyspecjalizowane instrumenty planowania spadkowego, w tym instrumenty o charakterze międzynarodowym, trusty czy fundacje. Uczestniczy w wielu projektach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorców. Przedsiębiorcy szczególnie cenią jego eksperckie opinie podatkowe.

Adam Mariański: Niełatwe wyzwania reformy systemu podatkowego dla nowego rządu

Nie wystarczą drobne zmiany proponowane w trakcie kampanii wyborczej – polski system podatkowy trzeba stworzyć właściwie na nowo.

To już ostatni dzwonek dla wielu firm rodzinnych

Polscy przedsiębiorcy przywykli, że tworzone w ostatnich latach prawo wprowadza nakazy lub zakazy, a ilość pojawiających się barier dla prowadzenia działalności gospodarczej jest olbrzymia.

Adam Mariański: Niemoralny system podatkowy

Jak już mawiał św. Tomasz z Akwinu, „jeżeli panujący wymuszają przy użyciu przemocy coś w sposób niewłaściwy, to jest to rabunek, taki sam jak rozbój na drodze”.

Estoński CIT – jak nie płacić podatku od bieżących dochodów

W wyniku zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, opodatkowanie zatrzymanych w spółce zysków zostało przesunięte na moment ich faktycznej dystrybucji, tj. do momentu ich wypłaty bądź przeznaczenia na pokrycie strat.

Adam Mariański: Optymalny system podatkowy – dlaczego ucieka nam ten pociąg?

Nie ma nic bardziej niesprawiedliwego niż sprawiedliwość społeczna. Opiera się na subiektywnych poglądach, wrażeniach i ocenach niezależnych od ciężkiej pracy i przedsiębiorczości jednostki. To zaś prowadzi do niesprawiedliwości.

Kwiatkowski, Mariański: Jak posprzątać chaos i niesprawiedliwość w podatkach

Niezbędny jest mechanizm pozwalający przedsiębiorcy na zmianę zasad opodatkowania jego dochodu po zakończeniu roku podatkowego. Będzie on mógł podjąć racjonalną decyzję co do optymalnej formy, a wysokość daniny nie będzie wynikiem gry w ruletkę.

Mariański, Kwiatkowski: Centralizacja państwa a samorządność terytorialna

Po wejściu w życie rozwiązań Polskiego Ładu w wielu gminach zabraknie środków na finansowanie podstawowych zadań własnych, co wszyscy odczujemy w krótkiej perspektywie.

Kwiatkowski, Mariański: Polski (nie)ład - chaos i niesprawiedliwość

Polski system podatkowy jest oceniany jako jeden z najgorszych w OECD. Wyprzedziliśmy jedynie Włochy, choć po wejściu w życiu Polskiego Ładu zapewne i to się zmieni. To ostatni moment, by całkowicie przebudować system. Trzeba tylko wprowadzać rzeczywiste reformy, a nie historyczne podwyżki podatków.

Adam Mariański: Dlaczego w Polsce potrzebne są fundacje prywatne

Dopóki Ministerstwo Finansów nie zrozumie sensu tworzenia nowych instytucji, dopóty przedsiębiorcom pozostanie korzystanie z rozwiązań zagranicznych.

Umowa z organem podatkowym szansą na bezpieczeństwo podatników

Wprowadzona przez ustawodawcę instytucja umowy o współdziałanie może być przełomem w zakresie współpracy podatników z administracją podatkową. Pierwsze dwadzieścia dużych firm, które zgłoszą wniosek o zawarcie takiej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, mogą zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo prawnopodatkowe.