Bartłomiej Ślemp

Co zmienia tarcza 4.0 w finansach samorządów?

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł zmienić uchwałę budżetową na rok 2020, ale w ograniczonym zakresie. Włodarze nie mogą liczyć na umorzenie nieprzekazanych wpłat janosikowego.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – jakie zmiany czekają samorządy?

Samorządy – po spełnieniu pewnych warunków – będą mogły przyjąć zmiany w budżecie na 2020 rok. Wpłaty janosikowego w maju i czerwcu będą zawieszone, ale trzeba je uregulować do końca roku.

Nowe zasady zbywania udziałów w spółkach komunalnych

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie określa przykładowych procedur wyłaniania nabywcy udziałów. Ustawodawca pozostawił w tym względzie dużą samodzielność organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe myśliwce dla polskiej armii – jak sfinansować ich zakup

Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie wieloletniego programu przez Radę Ministrów, opartego na właściwej strategii rozwoju. Wtedy wydatki mogą przekroczyć limit z ustawy budżetowej.