Andrzej Bryk

Andrzej Bryk: Amerykańska kontrrewolucja w sprawie aborcji

Przerywanie ciąży nie jest prawem gwarantowanym w Konstytucji amerykańskiej. Sędziowie SN Stanów Zjednoczonych nie rozstrzygali, czy ma być to legalne czy nielegalne. To stany będą miały prawo decydowania w tej kwestii.

Andrzej Bryk: Kod polskiej wolności

Wojna 1920 r. przekraczała polityczne, narodowe podziały. Pamięci Janka Pytko, syna chłopskiego z Pacanowa, studenta medycyny na UW, ochotnika poległego pod Radzyminem i nigdy nie odnalezionego

Brexti: posiadacze wiedzy tajemnej

Bez wizji dobra wspólnego społeczeństwo staje się zbiorem klik.

Andrzej Bryk: Brexit - stary świat traci wiarygodność

Brexit nie był prośbą do KE o pozwolenie na wyjście.

Andrzej Bryk: Wyklęte słowo ojczyzna

Globalny uniwersalizm nie tworzy niczego wspólnotowego.

Andrzej Bryk: Dogmat strachem podszyty

Czy unijny projekt podtrzyma lojalność obywateli?

Andrzej Bryk: Władza to prawo, a nie przywilej

Demokratyczne bunty są reakcją na pogardę elit.

Andrzej Bryk: Polacy dobrze rozumieli niebezpieczeństwo komunistycznego uniwersalizmu

Polacy dobrze rozumieli niebezpieczeństwo komunistycznego uniwersalizmu.

Andrzej Bryk: Nastała utopia czasu bez historii

Patriotyzm, heroizm i męczeństwo uznano za budzące demony przeszłości.

Andrzej Bryk: nadeszła tyrania winy

Polska narracja jeszcze opiera się na kulcie bohaterów.