Rafał Sidorowicz

Pomoc dla obywateli Ukrainy bez PIT i ZUS

Wsparcie pracowników z Ukrainy może mieć formę m.in. świadczenia pieniężnego czy dostępu do opieki. Przy spełnieniu określonych założeń nie trzeba od ich wartości naliczać podatku ani składek.

Polski Ład 2.0: istotne zmiany w opodatkowaniu rent rodzinnych

Dziecko, które osiągnie dochody z renty do 30 tys. zł, nie zapłaci podatku dochodowego.

Podwójna stawka wynagrodzenia dla solidnego płatnika

Od 1 lipca 2022 r. płatnicy mogą odliczyć 0,6 proc. terminowo przekazanych zaliczek na PIT. Podwyżka ma związek z ostatnimi zmianami systemu podatkowego, które obciążyły budżety firm.

Polski Ład: licząc pensje, lepiej trzymać się ustawy

Przeliczając wynagrodzenia na podstawie rozporządzenia pracodawcy narażają się na odpowiedzialność karno-skarbową, a zatrudnionych na dopłatę znacznego podatku w zeznaniu rocznym.

Skarbówka nie zarobi na firmowej walce z pandemią

Nie wszystkie świadczenia, które zapewniają pracodawcy, aby zminimalizować ryzyko zakażeń wśród pracowników, są zwolnione ze składek i opodatkowania.

Koronawirus: praca zdalna z zagranicy - co z podatkami i składkami

Część osób wysłanych na pracę zdalną nie świadczy pracy w kraju, w którym normalnie by ją wykonywały. Ma to znaczenie w kontekście m.in. obowiązków podatkowo-składkowych.

Koronawirus: co decyduje o zwolnieniu ze składek ZUS

Przychód z działalności wyższy niż 15 681 zł nie wyklucza możliwości ubiegania się przez samozatrudnionego o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj. Tarcza 3.0 warunkuje prawo do ulgi od dochodu z biznesu.

Członkowie zarządu a obowiązki w ZUS

Pełnienie funkcji w zarządzie nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego tylko wtedy, gdy poza powołaniem członka zarządu nie wiąże ze spółką żaden inny stosunek. Każda dodatkowa umowa czy świadczenie usług w zakresie działalności w zarządzie wiąże się z koniecznością ustalenia obowiązku opłacania składek.

Kiedy firma musi rozliczyć podatek pracownika oddelegowanego za granicę

Brak obowiązku poboru zaliczki od wynagrodzeń i świadczeń dla osób wysłanych do pracy w innym kraju nie zwalnia pracodawcy z konieczności określenia kwoty dochodów za ten czas i wykazania ich w informacji rocznej PIT-11.

Jak rozliczyć podatek od zagranicznej emerytury

Wielu Polaków otrzymuje świadczenia emerytalne z zagranicy. Co do zasady podobnie jak kwoty wypłacane przez ZUS i KRUS, są one dochodem opodatkowanym według skali.