Waldemar Karpa

Karpa, Noga: Wojna jako kontynuacja patologicznej polityki gospodarczej

Społeczności międzynarodowej nie udało się zapobiec tragedii za naszą wschodnią granicą, wszak trudno odpowiedzieć na wojnę samemu, nie uwikławszy się w nią. Możemy jednak stymulować gospodarczo pokój, dbając o zdrową konkurencję i rynek.

Noga, Karpa: Czy ekonomia szkodzi środowisku

Krytyczna ocena nauk ekonomicznych w kontekście zagrożenia klimatycznego nie może prowadzić do odrzucenia PKB, pieniądza, zysku czy konkurencji jako mechanizmu działania rynku.

Waldemar Karpa, Adam Noga: Szczepionka i ekonomiczne nadzieje

Ekonomiści coraz donośniej postulują utworzenie w Europie odpowiedników amerykańskich instytucji federalnych wspierających innowacje w sektorze prywatnym.