Michał Jabłoński

Michał Jabłoński: Dwa lata wakacji?

Trzeba właściwie ocenić koszty przerwy w spłatach kredytów. Czy najdroższy wariant jest rozsądny.

Zastrzeżenia do procedury przewidzianej w projekcie nowelizacji ustawy o KSC

Prawo Unii chroni przedsiębiorców przed ingerencją w nieproporcjonalną wolność prowadzenia działalności - pisze dr Michał Jabłoński, adwokat, partner w kancelarii Jabłoński Koźmiński.

Michał Jabłoński: O problemach prawników, którzy chcą zbawiać świat

Prawo konsumenckie nie jest samotną wyspą. Realia ekonomiczne też się liczą.

Interpretacja prawa wymaga znajomości ekomiczno-społecznych okoliczności jego obowiązywaniae

Realia ekonomiczne mają wpływ na wykładnię prawa konsumenckiego – chcemy tego czy nie.

Sprawiedliwość za zamkniętymi drzwiami po odwołaniu rozpraw

Przepis nie przyznaje żadnemu z organów sądu administracyjnego kompetencji do generalnego skierowania spraw na posiedzenie niejawne. Jest to bowiem rozstrzygnięcie indywidualne przewodniczącego wydziału lub składu orzekającego, dotyczące konkretnej sprawy.

Krzysztof Koźmiński, Michał Jabłoński: Konsument nie może decydować o losach umowy frankowej

Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nakazuje utrzymanie umowy kredytowej waloryzowanej do kursu waluty obcej w mocy w pozostałej części, jeśli jest to możliwe po wyeliminowaniu nieuczciwego warunku.

Koronawirus: legislacja w dobie pandemii

Nie stać nas na dodatkowe koszty w postaci niskiej jakości stanowionego prawa.

Koronawirus. Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński: wsparcie firm wymaga precyzji

Znajdźmy gospodarczego „pacjenta zero" i zacznijmy terapię, zanim gospodarcza epidemia zaleje kraj.

Znajdźmy gospodarczego "pacjenta zero" i zacznijmy terapię, zanim gospodarcza epidemia zaleje kraj

W tym kryzysie konieczne jest zastosowanie nadzwyczajnych środków i to nie tylko w walce z epidemią, ale również w gospodarce.

Wyrok TSUE ws. frankowiczów - każdy widzi to, co chciałby zobaczyć

TSUE nie nakazuje sądom krajowym unieważniania umów w przypadku uznania abuzywności klauzuli wymiany - piszą dr hab. Krzysztof Koźmiński i dr Michał Jabłoński.