Anna Golenia

Pomoc dla obywateli Ukrainy bez PIT i ZUS

Wsparcie pracowników z Ukrainy może mieć formę m.in. świadczenia pieniężnego czy dostępu do opieki. Przy spełnieniu określonych założeń nie trzeba od ich wartości naliczać podatku ani składek.

Sztuczna inteligencja w rekrutacji na ryzyko pracodawcy

Podmiot zatrudniający odpowie za naruszenie zakazu dyskryminacji w procesie rekrutacyjnym, jeśli korzysta z systemu odrzucającego kandydatów na podstawie kryteriów dyskryminujących.

Restrukturyzacja zatrudnienia nie musi oznaczać zwolnień

Pracodawca, by poprawić sytuację finansową firmy, może wprowadzić zmiany w warunkach zatrudnienia, objąć pracowników przestojem albo obniżyć wymiar czasu pracy.

Test na Covid-19 dobrowolny czy obowiązkowy, jeśli szef zażąda?

Informacja o zakażeniu koronawirusem pracownika to dana wrażliwa, której pracodawca co do zasady nie może przetwarzać. Z tego powodu nie może wymagać zrobienia testu ani pytać o jego wynik.

ZUS zwróci nadpłacone składki

Część przedsiębiorców, którym ZUS odmówił zwolnienia z całości lub części składek za okres od marca do maja 2020 r., odzyska te pieniądze. ZUS zastosuje ulgę bez konieczności składania nowego wniosku.

Prezydencki projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy - komentują Anna Golenia i Joanna Ostojska-Kołodziej

Zmiany w prawie pracy zaproponowane przez prezydenta mają ułatwić pracownikom realizację ich uprawnień oraz zabezpieczyć ich interesy. Nie wszystkie są jednak konieczne – piszą prawnicy.

SN: etat także dla prezesa zarządu spółki z o.o.

Prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będący jednocześnie jej wspólnikiem, ale nie jedynym udziałowcem, może wykonywać obowiązki prezesa zarządu na podstawie umowy o pracę.

Sąd Najwyższy: ochrona mienia nie jest dziełem

Wykonywanie zadań polegających na pilnowaniu i strzeżeniu obiektów stanowi czynności powtarzalne, które nie prowadzą do uzyskania określonego rezultatu.

Co czeka pracodawcę w 2017 roku?

Przyszły rok przyniesie istotne zmiany w zakresie zatrudnienia. Zmienią się nie tylko zasady wynagradzania zleceniobiorców – wejdzie w życie stawka godzinowa, ale także przepisy dotyczące stosunków pracy i dokumentów je regulujących.

Składki ZUS także od przychodu pracownika z pracy poza krajem

Od przychodu uzyskiwanego przez pracownika z tytułu wykonywania pracy poza krajem też odprowadza się składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.