Jan Prasałek

Kiedy dopuszczalny monitoring wizyjny zatrudnionych?

Czy pracodawca może zainstalować monitoring w szatniach oraz toaletach dla personelu?

Koniec z łatwą wymianą danych z USA

Po wyroku TSUE każdorazowe przekazanie danych od Stanów Zjednoczonych będzie wymagało od przedsiębiorcy zweryfikowania istnienia przesłanek dopuszczających taki transfer.

Czy dłużnik może żądać od wierzyciela zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych?

Czy dłużnik może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w kontekście jego wierzytelności – pyta pan Jan.

Egzekucja administracyjna ma przebiegać sprawniej

Nowe przepisy skrócą czas trwania postępowań oraz w dłuższej perspektywie przyczynią się do zwiększenia skuteczności prowadzonych działań egzekucyjnych.

Nowelizacja procesu cywilnego wchodzi w życie. Co z rozpoczętymi postępowaniami

6 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w zakresie procedury cywilnej i drastycznie zwiększa koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dane osobowe: nowe zasady kserowania dowodów osobistych

12 lipca wejdą w życie nowe zasady dotyczące kserowania i innych form archiwizacji dokumentów publicznych, w tym dowodów osobistych, paszportów czy praw jazdy. Za złamanie przepisów ustawy grożą kary, nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Likwidacja fikcji awiza umożliwi unikanie pism z sądu

To, że podwójnie awizowaną, nieodebraną przesyłkę uznaje się za doręczoną chroni tych, którzy chcą bronić swoich praw w sądzie. Brak tego mechanizmu umożliwi skuteczne unikanie odbioru pism procesowych.

RODO: dobry moment na audyt związany z ochroną danych osobowych

25 maja 2019 r. będzie miała miejsce pierwsza rocznica wejścia w życie RODO – rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych w państwach Unii Europejskiej. Pierwszy rok obowiązywania przepisów był bardzo burzliwy i oznaczał konieczność dostosowania procedur obowiązujących w przedsiębiorstwach do nowych wymogów prawnych. Wdrożenie RODO to jednak nie wszystko.

Jakie dane osobowe powinniśmy usunąć?

Problematyka retencji danych osobowych stanowi jeden z budzących najwięcej wątpliwości obowiązków wynikających z RODO.

RODO: zadania inspektora danych osobowych w firmie

Inspektor ochrony danych nie może otrzymywać wiążących instrukcji co do swoich zadań i nie może z powodu ich wykonywania być odwołany lub ukarany przez przedsiębiorcę.