Błażej Kuźniacki

Błażej Kuźniacki, Wojciech Morawski: Od bomb uciekną. Od podatków nie

Wojna nie zatrzymuje czasu ani obowiązków podatkowych. Do tego potrzebna jest wola ustawodawcy. Ale jak ocenić, czy ktoś, kto uciekł z Ukrainy przed agresją Rosji może, czy nie może wrócić do domu?

Wojciech Sztuba, Błażej Kuźniacki: GloBE może podważyć sens polskich ulg inwestycyjnych

Czeka nas zmiana globalnego krajobrazu podatkowego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jeśli planowane przez OECD zmiany dokonywane w ramach Global Anti-Base Erosion Proposal wejdą w życie w obecnym kształcie, większość przewidzianych w Polsce podatkowych zachęt inwestycyjnych straci swój sens.

Błażej Kuźniacki: Atomowa siła rażenia automatycznej wymiany informacji podatkowej

Warto wierzyć, że polska skarbówka informacje uzyskane od jej odpowiedników z innych państw będzie wykorzystywać w sposób właściwy, tj. wyłącznie do zwalczania unikania opodatkowania. Inaczej czeka ją lawina sporów – pisze ekspert.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania a rozwój stosunków gospodarczych między państwami

Mimo znacznego sformalizowania i długiego czasu, jaki zajmuje to postępowanie, jest ono jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy przez firmy, których zyski zostały opodatkowane w państwie rezydencji i w państwie źródła.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a sprzeczność stanowisk fiskusa

Sprzeczność stanowisk fiskusa w kraju i w państwie, z którym Polska ratyfikowała umowę bilateralną, może doprowadzić do dwukrotnego obciążenia daniną dochodu rodzimego przedsiębiorcy uzyskanego za pośrednictwem stałego zakładu.