Marcin Piątkowski

Dr hab. Marcin Piątkowski, profesor ALK

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego.

Marcin Piątkowski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorem książki "Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość". Pracuje w Banku Światowym.

Google Scholar

Akademia Leona Koźmińskiego

Piątkowski, Hetmański: Wizja energetycznej niepodległości

Potrzebna jest nowa wizja rozwoju na miarę wejścia do Unii Europejskiej czy budowy portu w Gdyni w II RP. Tą wizją powinno być osiągnięcie przez Polskę energetycznej niepodległości w ciągu życia jednego pokolenia.

Marcin Piątkowski: Nowy polski model kapitalizmu

Wyzwania na najbliższe 25 lat są dla Polski zagrożeniem, ale i szansą, by znowu stać się pozytywnym przykładem dla Europy i świata. Nasz kraj może być wzorem, jak stworzyć nowy inkluzywny model rozwoju, który mógłby inspirować innych.

Marcin Piątkowski: Bez imigracji nigdy nie dogonimy Zachodu

Przed naszym krajem stoi alternatywa: albo otworzymy się na młodych ze wszystkich zakątków świata i stworzymy wielką Polskę, albo zostaniemy wielkim Ciechocinkiem i nigdy nie wydostaniemy się z ekonomicznych peryferii Europy.

Marcin Piątkowski: Proponuję program gospodarczy „5i”

Chcąc wykorzystać największą w 1000-letniej historii szansę na dogonienie Zachodu, Polska powinna oprzeć politykę gospodarczą na programie „5i" obejmującym instytucje, inwestycje, innowacje, imigrację oraz inkluzywność.

Marcin Piątkowski: Czas na drugą Gdynię

Rekonstrukcja rządu to dobry moment na debatę o tym, jak najszybciej wyjść z koronawirusowego kryzysu, podtrzymać trwający gospodarczy „złoty wiek" i wykorzystać najlepszą okazję w polskiej historii, żeby dogonić Zachód.

Polska znów może być wielka

Ostatnie 30 lat to wielki sukces polskiej gospodarki. Co zrobić, żeby dobra passa trwała przez kolejne dekady?

Od imitacji do innowacji

Polska ma za sobą najlepsze 25 lat w swojej historii. W tym okresie została mistrzem Europy we wzroście gospodarczym, wyprzedzając wszystkie inne kraje posocjalistycznej transformacji oraz całą Europę Zachodnią – piszą przedstawiciele Banku Światowego.

Przepis na innowacje Made in Poland

Polska musi zadbać o dobry klimat dla przedsiębiorczego odkrywania, w którym innowacyjne idee będą się rodzić, rozwijać i owocować jako cenne propozycje gospodarcze – piszą eksperci Banku Światowego.