Jakub Sawulski

W co powinno inwestować państwo

Trzeba rozszerzyć obecną formalną definicję inwestycji o inwestycje w kapitał ludzki. Nie będzie to łatwe.

Młodzi, rozmawiajmy o emeryturach

System emerytalny to temat do dyskusji nie tylko dla obecnych emerytów i tych, którzy za chwilę się nimi staną. To również kwestia płaconych dzisiaj przez nas – młodych – podatków i składek. A także tego, w jakim tempie będzie rozwijała się gospodarka, czyli naszego przyszłego poziomu życia. Dlatego czas, żebyśmy my – młodzi – zabrali głos w tej dyskusji.

Polscy emeryci nie są biedni

Wydatki emerytalno-rentowe w Polsce są wysokie, a sytuacja materialna osób starszych nie gorsza niż innych grup społecznych. Zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie jest niezbędne dla powstrzymania kolejnych obietnic składanych przez polityków w celu przypodobania się rosnącej grupie wyborców w wieku 60+ – pisze ekonomista.