Tag: PGE

Powiązane

Firmy

Nie powstanie kopalnia Złoczew

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchyliła wydaną w pierwszej instancji decyzję środowiskową dla planowanej kopalni Złoczew oraz odmówiła określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji.

Były prezes PGE: Ceny energii drastycznie wzrosną

W latach 2015-2019 polityka klimatyczna nie istniała. Węgiel miał nam wystarczyć na 100 lat albo i więcej. W związku z tym nie robiono nic i mamy czteroletnie zaniechania - stwierdził były prezes PGE Krzysztof Kilian w rozmowie z Business Insider Polska.

PGE: Wyższa EBITDA, niższy zysk kwartalny

Ponad 2,2 mld zł zysku EBITDA miała Polska Grupa Energetyczna w pierwszym kwartale 2018 r. Zysk netto jednostki dominującej sięgnął w tym czasie 959 mln zł, czyli 0,51 zł na akcję.

Wniosek o koncesję na Złoczew w tym roku

W tym roku Polska Grupa Energetyczna złoży wniosek o koncesję na wydobycie węgla ze złoża Złoczew.

Poprawa wyników PGE w I półroczu

W pierwszym półroczu tego roku skonsolidowany zysk operacyjny Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) przekroczył 3,44 mld zł.

PGE zaczyna ekspansję w lokalnym ciepłownictwie

Polska Grupa Energetyczna poinformowała w poniedziałek o podpisaniu pierwszych dwóch listów intencyjnych ws. inwestycji i zarządzania lokalnymi systemami ciepłowniczymi. PGE w ekspansji w segmencie ciepłownictwa rozproszonego widzi znaczące źródło przychodów.

Jankowski rezygnuje z PGE

Bolesław Jankowski, wiceprezes zarządu ds. międzynarodowych Polskiej Grupy Energetycznej, złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 1 lipca 2017 r.

PGE wyda 20-30 mln zł na wsparcie start-upów

Rocznym budżetem w granicach 20-30 mln zł będzie dysponował fundusz wspierający rozwój start-upów powołany w ramach Polskiej Grupy Energetycznej – PGE Ventures – ustaliła „Rzeczpospolita" w źródłach zbliżonych do spółki.

Kwartalne wyniki PGE lepsze niż oczekiwania

Polska Grupa Energetyczna wypracowała w I kwartale 2017 r. 882 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz ponad 1,87 mld zł skonsolidowanego EBITDA - wynika ze wstępnych szacunków grupy.

PGE bierze większość EDF

PGNiG Termika odstąpiło od udziału w transakcji przejęcia aktywów EDF w Polsce.