Tag:

CSR

Renowacja samolotu bez podatkowych korzyści

Spółka finansująca powstanie pomnika mającego propagować historię lotnictwa nie zaliczy wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Zainwestuj w estoński CIT i zaoszczędź

Estoński CIT oznacza istotne oszczędności podatkowe. Decyzja o skorzystaniu z tego rodzaju opodatkowania podejmowana jest przede wszystkim ze względu na rozliczenia z fiskusem, jednak ma także wymiar biznesowy.

Jakie kwestie w umowach sponsoringowych są niebezpieczne

W umowach sponsoringowych ważne miejsce zajmują postanowienia dotyczące ochrony renomy sponsora. Równie ważne są regulacje dotyczące praw autorskich do utworów powstałych w czasie takiej współpracy.

To, że w wydarzeniu uczestniczy rodzina nie przekreśla odliczenia

Wydatki w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na organizację imprez jak np. konkursy świąteczne czy zawody sportowe w części dotyczącej nie pracowników, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą.

Posłuchaj, Plus Minus: ESG – wielka ściema czy nadzieja na naprawę kapitalizmu?

Dlaczego korporacje coraz częściej promują wartości kojarzone dotychczas z kulturową lewicą? Czy firmy poważnie traktują społeczną odpowiedzialność biznesu? I na ile zmiany wymuszane przez Brukselę mogą polepszyć naszą jakość życia? O tym rozmawiają Michał Płociński i Hubert Salik.

Organizacja charytatywna: Nestle powinno sprzedawać mniej niezdrowej żywności

Producent słodyczy pod markami takimi jak KitKat czy Lion jest wzywany do tego, by realizował zobowiązanie sprzedaży zdrowszej żywności.

Zrównoważone finanse to nie moda

Tylko przedsiębiorstwa świadomie i odpowiedzialnie prowadzące swoją działalność będą w stanie utrzymać się na rynku.

Rzetelne raporty ESG to podstawa zrównoważonego rozwoju

Unijne regulacje, presja inwestorów i kontrahentów sprawiają, że z roku na rok kurczy się pole dowolności w raportowaniu niefinansowym, które wkrótce na dobre ograniczy dyrektywa CRSD.

Sektor finansowy źródłem dobrych praktyk w CSR

Rozszerzenie obowiązków informacyjnych firm o spektrum pozafinansowe to dodatkowa wartość dla interesariuszy, którzy wiedzą, że wyniki finansowe to jedynie wycinek informacji o danym podmiocie.

Działalność CSR daje prawo do odliczenia VAT

Wydatki na nabycie towarów i usług, poniesione w związku z realizacją społecznej odpowiedzialności biznesu mają charakter marketingowy i mogą mieć związek z działalnością opodatkowaną.