Tag:

HR

Incydenty z obszaru HR zdominują kanały zgłoszeń sygnalistów

Naruszenia prawa pracy staną się częścią ustawowego katalogu zgłoszeń. Podmioty, które nie planowały ich uwzględnić w systemie whistleblowing, muszą zredefiniować budowany system.

Wraz ze sztuczną inteligencją nowe obowiązki pracodawców

System AI odpowiedzialny m.in. za zatrudnienie, zarządzanie pracownikami i dostęp do samozatrudnienia to system wysokiego ryzyka. Jego wdrożenie wymaga opracowania wielu dokumentów i przeszkolenia załogi.

Korpomowa w HR: talent zastąpił pracownika, a lider menedżera

Pełna anglicyzmów nowomowa korporacyjna nie tylko rządzi w międzynarodowych spółkach i coraz częściej także w dużych polskich firmach, ale też pokazuje zmieniające się podejście do prowadzenia biznesu, do pracy i do pracowników.

Widełki wiekowe w rekrutacji dopuszczalne wyjątkowo

Formułując oferty pracy, pracodawca powinien racjonalnie uzasadniać wymagania stawiane kandydatom, również w kontekście wieku. Inaczej naraża się na roszczenia niedoszłych pracowników z tytułu dyskryminacji.

Przemysł 4.0: regulacje pracy w erze AI

Pracodawca powinien uregulować zasady korzystania w swoim przedsiębiorstwie ze sztucznej inteligencji. Z pozoru legalna implementacja AI do przedsiębiorstwa – np. w celu rekrutacji pracowników lub podstawowej obsługi HR – może bowiem prowadzić np. do dyskryminacji.

Czy widełki wiekowe w rekrutacji to dyskryminacja?

Pracodawca w ofercie pracy może wskazać preferowany wiek kandydata do pracy. Takie działanie nie stanowi dyskryminacji, gdy poszukiwany jest np. opiekun dla osoby niepełnosprawnej. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jakie ryzyka niesie za sobą rekrutacja z pomocą AI

Sztuczna inteligencja używana bezmyślnie w procesie rekrutacji może przynosić efekty odwrotne od zamierzonych. Na przykład błędy w danych szkoleniowych mogą skutkować dyskryminacją kandydatów, a nadmierne poleganie na algorytmach może pomijać istotne ludzkie cechy, wpływając negatywnie na różnorodność i poczucie sprawiedliwości.

Emilia Rogalewicz: Wellbeing pracowników, czyli kluczowy trend w HR na lata

Benefity dynamicznie ewoluują, ponieważ w wymagających czasach pracownicy poszukują coraz szerszego spektrum korzyści od pracodawców. Obecnie kluczowy dla biznesu staje się obszar związany z dobrostanem. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że przyciąganie i utrzymanie talentów wymaga kompleksowego podejścia do ich wellbeingu.

Grupa Pracuj rośnie, ale czuje ciężar spowolnienia

Choć przychody Grupy Pracuj w I półroczu 2023 r. były prawie o jedną trzecią większe niż rok wcześniej, to wynikało głównie z konsolidacji niemieckiej firmy Softgarden.

Branża HR otwiera się na innowacje. Wyścig o wsparcie

Nie tylko start-upy, ale wszystkie firmy rozwijające technologiczne innowacje HR, mogą zawalczyć o promocyjne wsparcie Polskiego Forum HR, które pomoże dotrzeć im do inwestorów i klientów.