Tag:

1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

RPO składa kasację w sprawie protestu przeciw marszowi ku czci „żołnierzy wyklętych”

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego w trzech sprawach dotyczących blokady marszu ku czci "Żołnierzy wyklętych", który odbył się w 2019 roku w Warszawie.