Tag: Polski Koncern Naftowy ORLEN

Powiązane

Firmy

Orlen może zająć miejsce Rosjan w niemieckiej rafinerii

Polski PKN Orlen jest zainteresowany przejęciem pakietu kontrolnego w niemieckiej rafinerii PCK Schwedt, kontrolowanej jeszcze do niedawna przez rosyjski Rosnieft.

Anwil wznawia produkcję nawozów. To koniec problemów producentów żywności z CO2?

Zależny Anwil podjął decyzję o wznowieniu wytwarzania nawozów azotowych. Przy okazji będzie dostarczał na rynek CO2. Uczynił to, mimo że sytuacja na rynku gazu nie uległa zamianie. Skąd zatem zamieszanie - nie wyjaśnia.

Orlen obawia się coraz głębszej recesji. Uderzy w wyniki koncernu?

PKN Orlen obawia się czynników recesyjnych w Europie, a te mogą nasilić się w następnych miesiącach. Kolejne kwartały w sektorze rafineryjnym mogą być podobne do drugiego.

Orlen przeszacował aktywa rafineryjne. Gigantyczny odpis

Odpisy aktualizacyjne majątku należącego do spółki matki i AB Orlen Lietuva spowodują obniżenie wyniku z działalności operacyjnej grupy w I półroczu o około 2,8 mld zł.

Za cztery lata Orlen uruchomi pierwszą morską farmę wiatrową

Inwestycja zlokalizowana jest około 23 km na północ od linii brzegowej Bałtyku, na wysokości Łeby i Choczewa. Sama budowa będzie realizowana w latach 2024–2026. Na farmę o mocy do 1,2 GW złoży się około 70 turbin.

Orlen rozważa wspólną inwestycję w petrochemię z Saudi Aramco

Naftowy gigant prowadzi obecnie rozmowy z Saudi Aramco i SABIC na temat możliwości współpracy w ramach inwestycji w różne obszary działalności petrochemicznej. Mógłby to być element rozszerzenia współpracy po zakończeniu procesu fuzji.

Połączenie Orlenu z Lotosem niesie szanse, ale nie tylko

Dzięki fuzji powstały koncern poprawi pozycję konkurencyjną na globalnym rynku. W Polsce możliwa jest jednak monopolizacja.

Orlen i Lotos uzgodniły plan połączenia spółek. Podano parytet wymiany akcji

Akcjonariusze gdańskiej spółki za każdy jej walor mają otrzymać 1,075 nowych papierów płockiego koncernu. Na emisję muszą jeszcze zgodzić się m.in. walne zgromadzenia obu firm.

Olechnowicz i Steinhoff: Zatrzymać zniszczenie Lotosu

Z niezrozumiałych dla nas względów rząd zdecydował się na transakcję wyjątkowo szkodliwą zarówno dla Skarbu Państwa, jak i bezpieczeństwa energetycznego – piszą były prezes Lotosu i wicepremier w rządzie Jerzego Buzka.

Senat przyjął projekt, który ma zablokować przejęcie części Lotosu przez węgierski MOL

Senatorowie przyjęli w czwartek projekt nowelizacji ustawy dotyczącej zasad zarządzania mieniem państwowym, którego celem jest m.in. zablokowanie fuzji Orlenu i Lotosu, tak by część Lotosu nie trafiła do węgierskiego koncernu MOL.