Tag:

Zaskarżenie decyzji

Powiązane

Zarządzanie firmą

Listu ze skarbówki nie można doręczyć dwa razy

Gdy list ze skarbówki został uznany za doręczony w trybie zastępczym, to podatnik nie może żądać, żeby mu go znów przesłano.

Związki nie mogą dochodzić unieważnienia firmowego aktu

Związek zawodowy nie ma roszczenia o unieważnienie przez sąd powszechny decyzji zarządu spółki (pracodawcy) w sprawie ustalenia regulaminu zakładowych świadczeń socjalnych.