Tag:

Eksperci

Powiązane

Zawody

Zarobki komentatorów TVP. Mamy prawo wiedzieć, ile im płacono

Prawnicy podkreślają, że swoboda zawierania umów dopuszcza płacenie ekspertom za komentarze w publicznej telewizji. Jednak dodają, że lista nazwisk i płac również może być publicznie komentowana.