Tag:

dekarbonizacja

Transport drogowy będzie objęty ETS

Parlament Europejski i Rada wstępnie porozumiały się co do objęcia emisji transportu drogowego unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Mnożą się wyzwania dla europejskiego systemu transportowego

Cyfryzacja, dekarbonizacja, a także dalsza rozbudowa sieci w kierunku i we współpracy z Ukrainą, ale też Bałkanów Zachodnich to zadania stojące przed europejskimi instytucjami zajmującymi się transportem.

Aleksander Szpor: Brak planu dekarbonizacji przemysłu

Rządowi nie udało się przejąć inicjatywy w wyznaczaniu planu dekarbonizacji największych firm ani stworzyć dla nich przekonującej zachęty. Są jednak narzędzia łączące te cele.

Co najbogatsze gospodarki na świecie ustaliły ws. węgla w Berlinie

Podczas trzydniowych rozmów w Niemczech, ministrowie środowiska grupy G7 zobowiązali się do „wspierania przyspieszonego globalnego, niesłabnącego wycofywania węgla”.

Mikołaj Budzanowski: Pobudka dla polskiego przemysłu

Fundamentalne zjawiska towarzyszące nam od kilku miesięcy w sektorze przemysłowym i produkcyjnym łączą się w jedną wake-up call dotyczącą przyspieszenia dekarbonizacji w Polsce.