Tag: Umowa o pracę

Powiązane

Praca

Niekorzystne ustalenia kontrolne można podważać

Jeżeli ZUS uzna, że podstawa składek jest za wysoka, tytuł do ubezpieczenia pozorny albo zakwestionuje, kto jest płatnikiem składek, zarówno płatnik, jak i ubezpieczony mogą skorzystać z drogi odwoławczej. Płatnik może wnieść zastrzeżenia do ustaleń w protokole kontroli, a ZUS ma obowiązek je niezwłocznie rozpatrzyć. Gdy obstaje przy swoim, pozostaje droga sądowa.

Kodeks pracy: umowy okresowe trudniejsze do rozwiązania

Pracodawcy będą zobligowani do wyjaśnienia powodu rozwiązania kontraktu z pracownikiem. Bez znaczenia będzie, czy był on zawarty na czas określony, czy też bezterminowo.

Fiskus nie chce już podatku od firmowej kawy dla zleceniobiorców

Pracodawca odliczy wydatki na poczęstunek zarówno dla pracowników, jak i dla współpracowników. Interpretacje zmieniają się na korzyść.

Podatki w branży IT: ewolucja i rewolucja

Polska staje się atrakcyjną lokalizacją dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wpływ na to ma w dużej mierze dostępny i stale rozszerzany pakiet ulg i preferencji podatkowych.

Nie każdą umowę cywilnoprawną wolno łączyć z etatem

Pracownik nie może wykonywać dla swojego pracodawcy tej samej pracy, co na umowie o pracę, na podstawie kontraktu cywilnoprawnego. Nawet gdyby realizował go w ramach działalności.

Pogłoski o śmierci etatów w IT mogą być przesadzone

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu wśród specjalistów IT przyspieszył proces przechodzenia z umów o pracę na własną działalność. Tendencja może się jednak odwrócić z uwagi na odmienne podejście do tego tematu zagranicznych podmiotów przejmujących polskie spółki z branży.

Rodzic zostanie pod ochroną po powrocie do pracy

Z ostatnim dniem urlopu rodzicielskiego kończy się wynikająca stąd ochrona przed rozwiązaniem umowy. Pracownik może ją jednak przedłużyć idąc na urlop wypoczynkowy lub wnosząc o zmniejszenie wymiaru czasu pracy.

Już niedługo kolejne zmiany dotkną księgowych

W ostatnim czasie księgowi „żyją” głównie zmianami wprowadzonymi tzw. Polskim Ładem i jego kolejnymi nowelizacjami. Tymczasem oprócz zmian podatkowych w najbliższym czasie zapowiada się również spora rewolucja związana z przepisami prawa pracy, która także będzie miała wpływ na pracę biur rachunkowych.

Po umowie bezterminowej możliwy powrót na angaż okresowy

Ustalając dozwoloną liczbę zawieranych umów na czas określony oraz ich liczbę nie należy wliczać umów na okres próbny ani na czas nieokreślony.

Skutki podatkowe zatrudniania obywateli Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i znacznym napływem obywateli tego państwa do Polski, spora część pracodawców zastanawia się jakie skutki podatkowe wiążą się z ich zatrudnieniem.