Tag:

Umowa o pracę

Powiązane

Praca

Niebieska Karta UE ułatwia zatrudnianie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach

Osoby posiadające wysokie kwalifikacje, np. w zakresie nowych technologii, mogą skorzystać ze szczególnych ułatwień w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zasady ich zatrudniania mają być jeszcze bardziej elastyczne.

Kurzynoga, Kurosz: Przemysł kreatywny może skorzystać na dyrektywie platformowej

Unijne przepisy przewidują domniemanie etatu. A stosunek pracy może oznaczać dodatkowe korzyści dla firm w kontekście nabycia praw własności intelektualnej.

Kurier nie doręczył wypowiedzenia, pracodawca zapłaci odszkodowanie

Gdy kurier nie doręczył prawidłowo wypowiedzenia w pandemii, były pracodawca może zostać zobowiązany do wypłacenia zwolnionemu pracownikowi odszkodowania za działanie niezgodne z przepisami.

Minister Dziemianowicz-Bąk: Będzie rewolucyjna zmiana w Kodeksie pracy

Wprowadzenie wzruszalnego domniemania zatrudnienia, wliczanie do stażu pracy okresu samozatrudnienia i pracy na umowie cywilnoprawnej i oskładkowanie różnych typów umów zapowiedziała na antenie RMF FM szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Etat terytorialsa pod ochroną. Prawa i obowiązki firmy oraz pracownika

Terytorialna służba wojskowa trwa od roku do sześciu lat, z możliwością przedłużenia. W tym czasie pracodawca nie może, co do zasady, rozwiązać umowy o pracę z żołnierzem.

Ważny wyrok TSUE. Chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę

Pracownik zatrudniony na czas określony musi otrzymać informację o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli takiej informacji udziela się pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony - orzekł we wtorek unijny Trybunał Sprawiedliwości w polskiej sprawie.

Trójkąt umów to nie remedium na koszty nadgodzin

Zawarcie z jedną osobą umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, aby „przenieść” na tę drugą rozliczenia za pracę nadliczbową, to ryzyko, że w przyszłości taki sposób działania zostanie zakwestionowany.

Długość próby zależy od zamiaru zawarcia kolejnej umowy o pracę

Polski ustawodawca powiązał maksymalną długość okresu próbnego z „zamiarem” dalszego zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę u danego pracodawcy na czas określony.

Nieodebrane świadectwo pracy trzeba wysłać pocztą

Pracodawca ma 7 dni od rozwiązania umowy o pracę na doręczenie pracownikowi świadectwa pracy. Nawet jeśli umówił się na odbiór osobisty, nie może przekroczyć tego terminu.

Liczba etatów na 1 stycznia przesądzi o obowiązkach socjalnych

Firma, która pierwszego dnia 2024 roku zatrudniała co najmniej 50 pracowników, musi utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ale ma możliwość zrezygnować z zfśs w późniejszym czasie.