Tag: Umowa o pracę

Powiązane

Praca

Etaty nie wygasają z powodu śmierci prezesa

Stosunki pracy nie wygasają, gdy umrze wspólnik czy akcjonariusz spółki handlowej. Nawet gdy posiadał wszystkie udziały lub akcje. Może to jednak prowadzić do rozwiązania spółki, co pociągnie za sobą rozwiązanie umów o pracę.

Wynagrodzenia z etatu i zlecenia rozliczamy osobno

Jeśli w urzędzie jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę oraz cywilnoprawnej składamy dwa wnioski PIT-2.

Wigilia w firmowych kosztach? Tak, ale bez samozatrudnionych

Fiskus pozwala rozliczać wydatki na świąteczne spotkania dla pracowników. Dla innych już nie.

Urlop proporcjonalny także za miesiąc bez pracy

Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego ważne jest, do kiedy pracownik jest zatrudniony, a nie to, czy w danym miesiącu pracował.

Biznes może pozbawić prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu etatu

Już samo posiadanie innego niż stosunek pracy tytułu do ubezpieczenia chorobowego, czym jest m.in. umowa zlecenia lub prowadzenie działalności gospodarczej, spowoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że z tytułu umowy zlecenia czy prowadzonej działalności nie były uzyskiwane dochody, a nawet czy praca była faktycznie wykonywana.

Etat terytorialsa pod ochroną. Prawa i obowiązki firmy oraz pracownika

Terytorialna służba wojskowa trwa od roku do sześciu lat, z możliwością przedłużenia. W tym czasie pracodawca nie może, co do zasady, rozwiązać umowy o pracę z żołnierzem.

Skutki umów o pracę i zlecenia dla nabycia praw własności intelektualnej

Decydując się na określoną formę współpracy, przedsiębiorcy muszą pamiętać o konieczności doprecyzowania niektórych zagadnień.

Nazwa umowy może mieć znaczenie

W razie wątpliwości co do rodzaju zawartej umowy należy ustalić, cechy której z nich przeważają w treści i sposobie jej wykonywania. Dopiero wówczas, gdy umowa poddawana analizie (w swej treści, a zwłaszcza w sposobie wykonywania) wykazuje z jednakowym nasileniem cechy wspólne dla co najmniej dwóch różnych wzorców umownych, o jej typie (rodzaju) decyduje zgodny zamiar stron i cel umowy, który może (ale wcale nie musi) wyrażać się  także w nazwie umowy. Istotne (pomocne) przy kwalifikacji takiej umowy jest też uwzględnienie okoliczności towarzyszących jej zawarciu.

Późniejsze przyznanie pieniędzy nie przekreśla preferencji

Jeśli wszystkie świadczenia z pracy, w związku z którymi podatnik podlegał ubezpieczeniom społecznym, otrzyma przed dniem wpływu emerytury na konto, to ma prawo do zwolnienia dla pracujących emerytów.

Praca zdalna na nowych zasadach

Pracodawcy będą mieli bardzo mało czasu na uregulowanie i wprowadzenie zasad świadczenia pracy na odległość. Dziś mogą już z dość dużą dozą pewności zorientować się, jakie wyzwania ich czekają. Ustawowym minimum ma być zasada 3K: kontrola, koszty, komunikacja.