Tag: Prezydenci miast

Powiązane

Samorządy

Co wolno scedować na wiceprezydenta miasta

Nie ma prawnych przeszkód do dekoncentracji przypisanych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) kompetencji w zakresie dokonywania zmian w budżecie.