Tag:

Samorząd Gminny

Powiązane

Samorządy

Trudno karać kogoś za podlanie własnego ogródka czy napełnianie basenu

Gminy nie mają prawnych narzędzi, aby zmusić mieszkańców do oszczędzania wody w czasie suszy. Pozostaje im liczyć na ich zdrowy rozsądek.

Trudno chronić ludność bez właściwych narzędzi

W obecnym stanie prawnym samorządy mają iluzoryczne możliwości i narzędzia, żeby skutecznie przeciwdziałać wyjątkowo poważnym zagrożeniom. Konkrety dotyczące ochrony ludności powinny zostać uwzględnione w przepisach prawa – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

Statut nie może być sprzeczny z przepisami ustawy

Uprawnienie rady gminy do regulowania organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy nie oznacza dowolności rady w tym zakresie.

Gminne ekoinwestycje bez VAT

Minister finansów potwierdził, że jednostki samorządu terytorialnego, które instalują systemy OZE oraz usuwają azbest, nie muszą rozliczać VAT z tego tytułu. A jeżeli to robiły, mogą skorygować rozliczenia.

Sprzedaż materiałów biurowych stworzyła konflikt interesów

Na radnym spoczywa obowiązek takiego ułożenia spraw dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, aby nie dochodziło do kolizji z przepisem antykorupcyjnym.

Tomasz Grzegorz Grosse, Sylwia Sysko-Romańczuk: Gminy wybiorą 3 maja członków KRS, TK czy RPP? Ochrona przed progresywnym walcem

Skład KRS, Trybunału Konstytucyjnego czy Rady Polityki Pieniężnej warto wyłaniać z udziałem samorządów szczebla najbliższego obywatelom, czyli gmin. To byłby sposób na uczciwy reset konstytucyjny i uczynienie z 3 maja święta demokracji – piszą politolog i ekonomistka.

Dodatek funkcyjny w regulaminie

RIO wykazała naruszenie prawa w trakcie kontroli – brak określenia w regulaminie wynagradzania zasad przyznawania dodatku funkcyjnego. Wójt gminy przyznawał to świadczenie wg uznania dla stanowisk kierowniczych i samodzielnych. Czy jest to błąd, czy RIO ma rację – pyta radna.

Obywatelska inicjatywa służy mieszkańcom

Od 2018 r. ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość wystąpienia z projektem uchwały przez wskazaną w ustawie grupę mieszkańców gminy.

Kiedy można zrezygnować z przetargu

Rada miejska może odstąpić od trybu przetargowego jedynie w odniesieniu do umów, względem których ten tryb powinien zostać zastosowany.

Plany adaptacji do zmian klimatu wyznaczają kierunek działania

Dzięki planom adaptacji miasta i gminy mają być przygotowane na ekstremalne susze i powodzie. Zaplanowane działania muszą być na bieżąco wdrażane, więc nie są to dokumenty do schowania w szufladzie.