Tag:

Prawo Konstytucyjne

Akty prawa miejscowego i art. 94 Konstytucji RP

Problematyka dotycząca regulacji konstytucyjnych w przedmiocie aktów prawa miejscowego była wielokrotnie (i jest nadal) omawiana w judykaturze.

Marek Domagalski: Hołownia zatęskni jeszcze za Witek

Sprawa poseł Elżbiety Witek, której nie wybrano do prezydium izby, będzie ciążyć Sejmowi bardziej niż jej wybór.

Jak rozliczyć polityka przed Trybunałem Stanu

Postawienie przed Trybunałem Stanu na zasadzie odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje czyny w związku z zajmowanym stanowiskiem lub zakresem urzędowania.

Mariusz Muszyński: O sejmowych uchwałach i praworządności

Wybór sędziego TK jest materią konstytucyjną, nie ma więc żadnej możliwości uchylenia go w trybie innym niż konstytucyjny.

Marek Domagalski: Testowanie sejmowej większości

Nie mamy w Polsce prezydenckiego modelu rządów jak w USA czy Francji, a jednak Prezydent RP może powołać, choć na krótko, rząd bez większości sejmowej.

Mariusz Muszyński o sejmowych uchwałach i praworządności

Naczytałem się różnych wystąpień, jak to nowy Sejm przy pomocy uchwał zrobi porządek w wielu instytucjach, a w szczególności usunie niektórych sędziów TK. Przypominam zatem, że wybór sędziego TK jest materią konstytucyjną, nie ma więc możliwości uchylenia go w trybie innym niż konstytucyjny.

Wspólne dobro: ani twoje, ani moje

Władza sądownicza ma szczególny mandat do tego, aby bronić swojej niezależności i niezawisłości.

Marek Domagalski: Trzeba zachować pewnie umiar

Każdy głosujący ma prawo do protestu, ale sam też powinien dopełnić staranności, aby nie opóźniać badania ważności głosowania. Tego wymaga interes demokratycznego państwa.

Adam Dyrda: Czy ktoś jeszcze rozumie Preambułę?

Łatwiej nam ocenić, czy prawo jest sprawiedliwe, niż powiedzieć, czym jest sprawiedliwość - pisze Adam Dyrda o Preambule Konstytucji RP.

Marek Domagalski: Referendum zostanie dłużej

Mimo niewiążącego prawnie referendum wielu obywateli zapewne poczuło znaczenie tej formy wpływania na polityczne rozwiązania. Władza parlamentarno-rządowa musi się z tym liczyć.