Tag:

Prawo Konstytucyjne

Parę słów o ułaskawieniu

Ułaskawienie dotyczyć może tylko skazanego, a to przepis wybitnie wyjątkowy i nie jest w tej sytuacji możliwe stosowanie wykładni rozszerzającej.

Czy wolno dać dziecku klapsa?

Rodzic, który będzie powoływał się na nieświadomość, że fizyczne skarcenie dziecka jest niezgodne z obowiązującym prawem, nie uniknie odpowiedzialności karnej.

Hermeliński, Nita-Światłowska: Kto orzeka o zgodzie na inwigilację?

To nie sędziowie ponoszą odpowiedzialność za realizację przedkładanych im wniosków o kontrolę operacyjną, a w szczególności za nadużywanie takiego nadzoru. Winne są niedoskonałe przepisy.

Bezstronny urząd bez krzyża na ścianie

Zakaz eksponowania symboli religijnych w urzędach państwowych i samorządowych nie narusza wolności religii przewidzianej w konstytucji. Natomiast ich eksponowanie stanowi naruszenie przepisów o neutralności religijnej władzy publicznej.

Wątpliwy dowód z Pegasusa

W polskim prawie nie ma przepisów, które dopuszczałyby wykorzystywanie programów działających jak Pegasus.

Gwiazdowski: Sejm z Senatem przywrócili praworządność. Obrońcy praworządności protestują

Komisja Wenecka, która włożyła wcześniej kij w szprychy rowerkowi, na którym pedałowali rewolucjoniści z PiS, teraz zrobiła to samo rewolucjonistom z PO.

Konstytucja stoi na straży ochrony środowiska

Władze publiczne mają obowiązek ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. W pewnych przypadkach ochrona środowiska może uzasadniać ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych.

Zasady działania przed Trybunałem Stanu

Praktyka pokazuje, że postępowanie przed Trybunałem Stanu to tryb bardzo rzadki.

Marek Dobrowolski: Trybunał i ochrona życia. Kluczowy punkt odniesienia

Konstytucja RP chroni życie. Orzecznictwo TK potwierdza, że dotyczy to również prenatalnej fazy rozwoju człowieka.

Likwidacja prac domowych od 1 kwietnia. Ekspert: to łamie konstytucję

Prace domowe to nie sposób oceniania, który można zmienić rozporządzaniem, a materia oceniana. Minister, ingerujący w sferę ustawową rozporządzeniem, łamie konstytucję i hierarchię aktów prawnych. – mówi prof. Jacek Zaleśny z Uniwersytetu Warszawskiego.