Tag: Prawo Konstytucyjne

Konsekwencje za działanie

Wnioski o uchylenie immunitetów i zawieszenie dla dwóch warszawskich prokuratorek.

Rafał Rozwadowski: Immunitet sędziowski – anachroniczny czy aktualny

Każde ograniczenie immunitetu zmniejsza niezawisłość sędziowską.

Marek Domagalski: Ryzykowne spłaszczanie sądów

Projekt spłaszczenia sądów, cokolwiek to by miało znaczyć, coraz bardziej używany jako paliwo w przedwyborczych fajerwerkach, oddala nas do pokoju w sądownictwie. Kontrolę nad tym zapalnym ogniskiem powinien roztoczyć w całej pełni swej władzy prezydent.

PiS chce zmienić konstytucję. Koniec immunitetu sędziów i parlamentarzystów

Prawo i Sprawiedliwość złożyło do Sejmu projekt przepisów zmieniających konstytucję - nowelizacja ustawy zasadniczej miałaby dotyczyć zniesienia immunitetu formalnego sędziów oraz parlamentarzystów. Immunitet ten niejako chroni urzędników przed odpowiedzialnością karną.

Wojciech Hermeliński: Dziwne pomysły na zmianę przepisów

Fałszowanie, które wpłynęłoby na wyniki, nie jest możliwe.

Piotr Kosmaty: Prawnokarna ochrona pracownika

Jest ustalony minimalny standard, jaki musi spełniać każdy stosunek pracy.

Arkadiusz Turczyn: Prawo do nauki

Kapitalizm i socjalizm, a w odmiennym ujęciu gospodarka wolnorynkowa i zabezpieczenie socjalne, mimo znacznych odmienności i różnych sposobów postrzegania rzeczywistości mają pewne punkty styczne. Punktem takim jest prawo do nauki.

Arkadiusz Turczyn: Ograniczony zakres ochrony własności

Założeniem ustrojodawcy wprowadzającego Konstytucję RP było odejście od wielu zasad funkcjonujących w socjalizmie. Dla obywateli liczyło się poszanowanie własności prywatnej, chcieli być „na swoim”. Wprowadzono więc do Konstytucji RP w szczególności art. 21 ust. 1 oraz art. 64.

Głos sędziów z warszawskiej apelacji

W nawiązaniu do pism wiceprezesa SA w Warszawie z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany przydziału i przeniesienia SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz SSA Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrażamy głęboki sprzeciw wobec tej bezprecedensowej decyzji, w tym okoliczności i motywów jej podjęcia. Działanie to rażąco narusza konstytucyjne zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów.

Marek Domagalski: Jest okazja ograniczyć immunitety

Pierwszy raz od wielu lat pojawia się szansa by ograniczyć zakres immunitetów i zwiększyć odpowiedzialność ludzi władzy. Dlatego, że postulat ten może być nośnym paliwem wyborczym.