Tag: Prawo Konstytucyjne

Arkadiusz Turczyn: Ograniczony zakres ochrony własności

Założeniem ustrojodawcy wprowadzającego Konstytucję RP było odejście od wielu zasad funkcjonujących w socjalizmie. Dla obywateli liczyło się poszanowanie własności prywatnej, chcieli być „na swoim”. Wprowadzono więc do Konstytucji RP w szczególności art. 21 ust. 1 oraz art. 64.

Głos sędziów z warszawskiej apelacji

W nawiązaniu do pism wiceprezesa SA w Warszawie z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany przydziału i przeniesienia SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz SSA Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrażamy głęboki sprzeciw wobec tej bezprecedensowej decyzji, w tym okoliczności i motywów jej podjęcia. Działanie to rażąco narusza konstytucyjne zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów.

Marek Domagalski: Jest okazja ograniczyć immunitety

Pierwszy raz od wielu lat pojawia się szansa by ograniczyć zakres immunitetów i zwiększyć odpowiedzialność ludzi władzy. Dlatego, że postulat ten może być nośnym paliwem wyborczym.

Arkadiusz Turczyn: Konstytucyjne uwarunkowania NBP

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, zasadnicza część regulacji odnoszących się do Narodowego Banku Polskiego została ujęta w rozdziale X Konstytucji RP dotyczącym finansów publicznych, a zwłaszcza w art. 227. Przepis ten normuje nie tylko podstawowe zagadnienia związane z organizacją i powoływaniem organów NBP, lecz również określa jego pozycję ustrojową.

Wojciech Tumidalski: Moment konstytucyjny już minął

Jeśli konfiskowanie majątku polskim przestępcom nie wymaga zmiany konstytucji, to skąd pomysł, że trzeba ją zmieniać, by konfiskować majątki Rosjanom finansującym wojnę z Ukrainą?

Arkadiusz Turczyn: Pomoc rodzinie ze strony państwa

Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy władz publicznych (art. 71 ust. 1 Konstytucji RP).

Zofia Brzezińska: Konstytucja przez wielkie K

Choć krótko obowiązywała, pozostaje symbolem tego, co oświecone w polskiej kulturze.

Aneta Łazarska: EdukacJA kONsTYtucyjna

Ustawę zasadniczą musi respektować sam naród.

Paweł Chmielnicki: Konstytucja - wątpliwe rekordy

Ostatnia dekada, a zwłaszcza czas pandemii SARS-CoV-2, nie była dobrym okresem dla rozwijania norm ustawy zasadniczej na drodze praktyki ustawodawczej.

25-lecie Konstytucji - A. Zoll: politycy z Konstytucją tylko "ostrożnie jak z zapałkami"

W sobotę, 2 kwietnia 2022 roku w Polsce obchodzimy 25-lecie uchwalenia Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. To najważniejszy obowiązujący akt prawny oraz najdłużej funkcjonująca ustawa zasadnicza.