Piotr Lewandowski

Piotr Lewandowski

Rekrutacja po zwolnieniach grupowych nie gwarantuje powrotu do firmy

Pracodawca nie musi ponownie zatrudnić zwolnionego pracownika, jeśli na stanowisku, które chce obsadzić, konieczne są szczególne umiejętności, których uprzednio od niego nie wymagano.

Własność intelektualna – jak skorzystać z ochrony celnej?

Właściciele znaków towarowych, patentów czy praw autorskich mogą wystąpić z wnioskiem o ich ochronę do centrum własności intelektualnej organów celnych właściwych dla danego państwa członkowskiego - w Polsce jest to dział Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Jakie będą koszty odejścia od gazu, węgla i ropy z Rosji

Koszty embarga na rosyjską ropę są możliwe do udźwignięcia przez polską gospodarkę, a dobrze przygotowaną polityką społeczną można uchronić osoby o niższych dochodach przed ryzykiem ubóstwa w wyniku wyższych cen energii.

Prawa autorskie: licencja na muzykę w zakładzie pracy

Przedsiębiorcom, którzy chcą umilać klientom czas muzyką, nie pozostaje nic innego, jak uzyskać licencję albo zrezygnować ze słuchania radia – pisze Piotr Lewandowski.