Michał Kurtyka

Kurtyka, Tomkewicz: Oszczędzanie energii jest dziś najbardziej efektywne

Połączenie wyzwań krótkookresowych związanych z recesją, inflacją i niedoborami energii i długookresowych – uodpornienia gospodarki na zewnętrzne szoki – to najtrudniejsze wyzwanie dla decydentów i jednocześnie największa szansa dla Polski.

Zmieniające się oblicze bezpieczeństwa energetycznego

Definicja bezpieczeństwa energetycznego zmierza w kierunku dostępu do metali ziem rzadkich, odporności na cyberataki, stabilności systemu produkcyjnego w kontekście zmienności warunków pogodowych - pisze minister klimatu i środowiska.

Przyspieszamy działania w walce o lepszą jakość powietrza

Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel. Mam nadzieję, że zmiany w programie „Czyste powietrze” przyspieszą realizację inwestycji – pisze minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

PEP2040 stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej

Po 12 latach, od przyjęcia poprzedniej polityki, rząd zatwierdził nowy dokument strategiczny – „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”. To ważny moment dla całego sektora paliwowo-energetycznego – pisze Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Michał Kurtyka: Dlaczego państwo angażuje się w Izerę

Rolą państwa powinna być budowa lokalnej specjalizacji, generowanie impulsu rozwojowego czy transformacja regionów. Taki właśnie jest projekt polskiej marki samochodów elektrycznych – pisze minister klimatu i środowiska.

Sprawiedliwa transformacja szansą dla gospodarki i przyszłych pokoleń

Bez wątpienia transformacja energetyczna stwarza szanse na pobudzenie krajowego przemysłu, zaangażowanie w innowacyjne projekty energetyczne i wykorzystanie krajowych przewag konkurencyjnych.

Michał Kurtyka: Zależy nam na solidarnej wspólnocie

Jeżeli neutralność klimatyczna Unii ma być celem realnym, należy mówić o sprawiedliwym podziale zobowiązań. Trzeba zróżnicować tempo osiągania neutralności i dystrybucję funduszy na transformację – pisze minister klimatu.

Kurtyka: Sukcesy elektromobilności

Nadchodzi era elektromobilności. Ponad 100 lat po zbudowaniu pierwszego samochodu elektrycznego możemy mówić, że elektromobilność wyraźnie przyśpiesza.  Trzy lata temu, gdy w Polsce przyjmowany był Plan Rozwoju Elektromobilności, po światowych drogach jeździł 1 mln samochodów elektrycznych. A dzisiaj jest ich ponad 6 razy tyle! – pisze Michał Kurtyka, Minister Klimatu

Polska nie jest wyspą energetyczną

Upada stereotyp, który przedstawia nasz kraj jako odizolowany od reszty europejskiego systemu energetycznego – pisze wiceminister energii.

Michał Kurtyka: Wyzwania pakietu zimowego

Wprowadzając „uwspólnotowienie” decyzji regulacyjnych w energetyce ryzykujemy rozmycie odpowiedzialności za nieprzerwane dostawy energii.