Michał Kurtyka

Zmieniające się oblicze bezpieczeństwa energetycznego

Definicja bezpieczeństwa energetycznego zmierza w kierunku dostępu do metali ziem rzadkich, odporności na cyberataki, stabilności systemu produkcyjnego w kontekście zmienności warunków pogodowych - pisze minister klimatu i środowiska.

Przyspieszamy działania w walce o lepszą jakość powietrza

Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel. Mam nadzieję, że zmiany w programie „Czyste powietrze” przyspieszą realizację inwestycji – pisze minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

PEP2040 stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej

Po 12 latach, od przyjęcia poprzedniej polityki, rząd zatwierdził nowy dokument strategiczny – „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”. To ważny moment dla całego sektora paliwowo-energetycznego – pisze Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Michał Kurtyka: Dlaczego państwo angażuje się w Izerę

Rolą państwa powinna być budowa lokalnej specjalizacji, generowanie impulsu rozwojowego czy transformacja regionów. Taki właśnie jest projekt polskiej marki samochodów elektrycznych – pisze minister klimatu i środowiska.

Sprawiedliwa transformacja szansą dla gospodarki i przyszłych pokoleń

Bez wątpienia transformacja energetyczna stwarza szanse na pobudzenie krajowego przemysłu, zaangażowanie w innowacyjne projekty energetyczne i wykorzystanie krajowych przewag konkurencyjnych.

Michał Kurtyka: Zależy nam na solidarnej wspólnocie

Jeżeli neutralność klimatyczna Unii ma być celem realnym, należy mówić o sprawiedliwym podziale zobowiązań. Trzeba zróżnicować tempo osiągania neutralności i dystrybucję funduszy na transformację – pisze minister klimatu.

Kurtyka: Sukcesy elektromobilności

Nadchodzi era elektromobilności. Ponad 100 lat po zbudowaniu pierwszego samochodu elektrycznego możemy mówić, że elektromobilność wyraźnie przyśpiesza.  Trzy lata temu, gdy w Polsce przyjmowany był Plan Rozwoju Elektromobilności, po światowych drogach jeździł 1 mln samochodów elektrycznych. A dzisiaj jest ich ponad 6 razy tyle! – pisze Michał Kurtyka, Minister Klimatu

Polska nie jest wyspą energetyczną

Upada stereotyp, który przedstawia nasz kraj jako odizolowany od reszty europejskiego systemu energetycznego – pisze wiceminister energii.

Michał Kurtyka: Wyzwania pakietu zimowego

Wprowadzając „uwspólnotowienie” decyzji regulacyjnych w energetyce ryzykujemy rozmycie odpowiedzialności za nieprzerwane dostawy energii.

Plan na przyszłość, która czeka za rogiem

Dziś żadne ministerstwo, żadna firma, instytut badawczy czy startup nie jest samotną wyspą. Potrzebujemy wspólnego spojrzenia w kierunku rozwoju innowacji energetycznych.