Krzysztof Jóźwiak

Konstytucja 3 maja. Pierwszy zamach majowy

Próby reform ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów zawsze napotykały silny opór magnackiej oligarchii. Dlatego aby uchwalić Konstytucję 3 maja, potrzebny był zamach stanu.

Bydgoszcz rozstrzelana

Dywersja niemiecka, brutalnie stłumiona przez polskie wojsko i samoobronę, a potem masowe egzekucje Polaków przeprowadzane przez hitlerowców – jesień 1939 r. była w Bydgoszczy niezwykle burzliwa i krwawa.

Ciemna strona muzealnych sal

Najsłynniejsze muzea i galerie świata pełne są cennych eksponatów, które trafiły tam nielegalnie lub w podejrzany sposób. O ich zwrot upominają się dzisiaj prawowici właściciele, a rangę symbolu zyskał trwający już niemal dwa stulecia grecko-brytyjski spór o marmury Elgina.

Pod znakiem krzyża przeciw chrześcijanom

Haniebne zdobycie Konstantynopola w roku 1204 przez uczestników czwartej wyprawy krzyżowej zapoczątkowało długotrwałą, trwającą dwa i pół stulecia, agonię Cesarstwa Bizantyjskiego.

Republika Tarnobrzeska: Chłopskie "państwo" na terytorium Polski

Upadek mocarstw zaborczych i odzyskanie niepodległości w 1918 r. było na tyle gwałtowne, że zanim okrzepła nowa polska administracja, w wielu rejonach kraju panował chaos i toczyła się zacięta walka o władzę. Sprzyjało to powstawaniu efemerycznych, zrewoltowanych quasi-państewek, takich jak Republika Tarnobrzeska.

Krew na krakowskich Plantach

W listopadzie 1923 r. z powodów ekonomicznych doszło w Krakowie do walk ulicznych między strajkującymi robotnikami a policją i wojskiem. Padły strzały, byli zabici i ranni.

Zapatrzeni w medium. Moda na zjawiska paranormalne

W międzywojniu wśród polskich elit zapanowała moda na zjawiska paranormalne: pisarze, artyści, a nawet naukowcy i politycy z upodobaniem wywoływali duchy i słuchali przepowiedni jasnowidzów.

Matematycy z Lwowa

Naukowcy, którzy stworzyli lwowską szkołę matematyczną, byli nie tylko geniuszami, ale też niezwykle barwnymi i ciekawymi postaciami.

Zagłada żydowskiego świata

W ciągu pierwszych dwóch lat wojny hitlerowskie Niemcy podbiły lub podporządkowały sobie niemal całą Europę Wschodnią i Bałkany, gdzie mieszkała większość europejskich Żydów. Naziści, wspomagani przez miejscowych kolaborantów, rozpętali tu prawdziwe piekło.

Grecy Nowego Świata

Majowie stworzyli najbardziej wyrafinowaną i rozwiniętą cywilizację Ameryki w epoce przed przybyciem Kolumba. Hiszpanie jej nie zniszczyli, ponieważ upadła, zanim pojawili się pierwsi konkwistadorzy.