Krzysztof Jóźwiak

Zapatrzeni w medium. Moda na zjawiska paranormalne

W międzywojniu wśród polskich elit zapanowała moda na zjawiska paranormalne: pisarze, artyści, a nawet naukowcy i politycy z upodobaniem wywoływali duchy i słuchali przepowiedni jasnowidzów.

Matematycy z Lwowa

Naukowcy, którzy stworzyli lwowską szkołę matematyczną, byli nie tylko geniuszami, ale też niezwykle barwnymi i ciekawymi postaciami.

Zagłada żydowskiego świata

W ciągu pierwszych dwóch lat wojny hitlerowskie Niemcy podbiły lub podporządkowały sobie niemal całą Europę Wschodnią i Bałkany, gdzie mieszkała większość europejskich Żydów. Naziści, wspomagani przez miejscowych kolaborantów, rozpętali tu prawdziwe piekło.

Grecy Nowego Świata

Majowie stworzyli najbardziej wyrafinowaną i rozwiniętą cywilizację Ameryki w epoce przed przybyciem Kolumba. Hiszpanie jej nie zniszczyli, ponieważ upadła, zanim pojawili się pierwsi konkwistadorzy.

,,Leśni” w powstaniu warszawskim

Partyzanci z Grupy „Kampinos" byli jedynym zgrupowaniem AK, które zdołało przyjść z pomocą walczącej Warszawie latem 1944 r. Wśród nich było wielu żołnierzy, którzy dotarli do stolicy z odległych wschodnich rubieży Rzeczypospolitej.

Giordano Bruno. Śmierć wolnomyśliciela

Giordano Bruno – filozof, teolog, mistyk, poeta, wizjoner nauki, wolny duch i religijny obrazoburca. Mieszanka iście wybuchowa jak na czasy, w których żył. Odważył się myśleć samodzielnie, niezgodnie z dogmatami i – co gorsza – głosić swoje idee na forum publicznym. W czasach kontrreformacji groziła za to śmierć.

Ekspedycja Franklina w Arktyce. W lodowej pułapce

Chcieli odnaleźć Przejście Północno-Zachodnie, a znaleźli śmierć.

Polski ruch oporu. Akcja Stamm

6 maja 1944 r. Kilkanaście minut po godz. 12. Skrzyżowanie ulic Czerniakowskiej i Szwoleżerów w Warszawie.

Republika Guarani. Chrześcijańska utopia społeczna

Na pograniczu dzisiejszej Argentyny, Paragwaju i Brazylii na początku XVII w. powstała niezwykła federacja jezuickich miasteczek zwanych redukcjami, w których ewangelizowano i chroniono przed kolonizacyjnym wyzyskiem lud Guarani i jednocześnie wcielano w życie ideał chrześcijańskiej utopii społecznej.

1945. O krok od wojny od wojny Polski z Czechosłowacją

Pomimo że po II wojnie światowej zarówno Polska, jak i Czechosłowacja stały się protektoratami imperium sowieckiego, tlący się od wielu lat konflikt o tereny przygraniczne wybuchł z nową siłą. W czerwcu 1945 r. obie strony szykowały się do otwartej wojny.