Marcin Jamroży

Prof. Marcin Jamroży: Działania wywołane COVID-19 w zakresie cen transferowych

Zmiana otoczenia ekonomicznego wywołana COVID-19 spowodowała wiele nowych wyzwań w obszarze cen transferowych.

Korespondująca korekta dochodów - jak przeprowadzić

Konsekwencją przerzucania zysku między spółką a jej zagranicznym zakładem może być korekta pierwotna dochodu i należnego podatku, co z kolei może prowadzić do podwójnego opodatkowania. Te negatywne skutki da się wyeliminować.

Jak rozliczyć zbycie wierzytelności własnych

Obowiązujące od stycznia br. przepisy miały zapobiegać ujmowaniu w kosztach strat na sprzedaży wierzytelności w części obejmującej VAT. Z dosłownego brzmienia nowych regulacji wynika jednak, że kwota tego podatku stanowi koszt.

Dokumentowanie transakcji pomiędzy podatnikami a ich zagranicznymi zakładami

Progi podmiotowe i transakcyjne należy odnosić do przychodów lub kosztów podatnika będącego nierezydentem jedynie w zakresie, w jakim ich kwoty przypisane są do jego oddziału na terytorium Polski. Podpowiadamy księgowym, jak stosować tę regułę w praktyce.

CIT: Kiedy działalność cyfrowa jest zakładem i gdzie podlega opodatkowaniu

Strona internetowa nie określa gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, więc nie może być uznana za przedstawiciela zależnego. Stałą placówką może jednak być miejsce, w którym znajduje się serwer. Posiada on bowiem fizyczną lokalizację.

Konwencja MLI nie zmieni zasad opodatkowania zakładów

Konwencja Wielostronna MLI od 2019 r. zacznie automatycznie obowiązywać dla większości bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy dotyczące zakładu będą jednak przez Polskę negocjowane dwustronnie.

Stypendium dla doktoranta – z podatkiem czy bez

Chociaż nie ma jednego stanowiska fiskusa czy środki na pobyt naukowca w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży stanowią diety i inne należności, to jednak pogląd ten jest aprobowany przez sądy administracyjne.

Umowa spółki osobowej a dokumentacja podatkowa

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną nie są wyodrębniane w rachunku zysków i strat, stąd problemy ze zidentyfikowaniem danych zewnętrznych i przeprowadzeniem analizy porównawczej.

Grant dla naukowca z programu Mobilność Plus bez PIT

Środki z programu „Mobilność plus" przyznaje jednostka naukowa, w której beneficjent jest zatrudniony. Są zwolnionym z opodatkowania świadczeniem przeznaczonym na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wszystkie smaki Londynu

Jeśli w tegorocznych planach urlopowych macie Anglię, a w niej Londyn, koniecznie przeczytajcie tekst „Food is great” w najnowszym, sierpniowym magazynie „Sukces”