Ida Kierzynka-Śledź

Ida Kierzynka-Śledź: Zawodnik z radcą na plecach

Wykonywanie zawodu adwokata czy radcy prawnego to biznes jak każdy inny. Dlatego możliwość ich promocji jest uzasadniona. Ograniczenia to kwestia wyczucia, które z czasem będzie się zmieniać.

Ida Kierzynka-Śledź: Sprawiedliwość na dwa fronty

Sąd cywilny cierpliwie czeka na wyrok sądu karnego.

Podwyższenie kapitału zakładowego – sposób na przejęcie kontroli w spółce z o.o.

Uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą stanowić narzędzie do zmarginalizowania drugiego udziałowca, nawet jeśli zostały podjęte niezgodnie z prawem. Są sposoby, by wstrzymać skutki bezprawnie podjętej uchwały.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wady projektu budowlanego

W przypadku wystąpienia wad w projekcie budowlanym, a w konsekwencji powstania szkody majątkowej, inwestor może skierować roszczenie przeciwko: biuru projektowemu, wykonawcy albo innym odpowiedzialnym podmiotom.