Michał Skorupka

Kierunek zeroemisyjność 2050. Czy Polska zdąży ze zmianami

Czy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw pomoże Polsce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku?

Skorupka, Mnitowski: Klastry energii – uśpiony potencjał energetyki rozproszonej

Ustawa umożliwia tworzenie lokalnych mikrosystemów, ale brak kluczowych i praktycznych mechanizmów, dzięki którym energetyka rozproszona stałaby się realną siłą.