Katarzyna Zawadzińska-Kanadys

O praktykowaniu sprawiedliwości w sporach sądowych

Sprawy frankowe są podobne, ale nie takie same. Kiedyś przeminą i nie warto obniżać na ich kanwie standardów prawa do sądu. Jeśli prawo to zautomatyzujemy, to nic nie stanie na przeszkodzie, aby spory rozstrzygała sztuczna inteligencja.

Bodył-Szymala, Zawadzińska-Kanadys: Rozliczenie frankowicza z bankiem

W wyroku z 16 marca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił kilkakrotnie, że głównym celem dyrektywy 93/13 jest przywrócenie równowagi pomiędzy stronami, nie zaś karanie przedsiębiorcy.

Ograniczony status konsumenta w sporze frankowym

Jeśli cel umowy jest biznesowy w jakiejkolwiek części, to umowę potraktować należy jako niekonsumencką w całości. Nie zmienia tego fakt, że jedną ze stron umowy jest małżonek-konsument, który pozostaje we wspólności ustawowej z przedsiębiorcą – uznał Sąd Najwyższy.