Magdalena Skowron

Kwestia roszczeń reparacyjnych Polski po II Wojnie Światowej w świetle poglądów wyrażonych w niemieckim piśmiennictwie

Niniejsze opracowanie zajmuje się kwestią reparacji wojennych, jakie przysługiwać mogą Polsce w stosunku do Niemiec. Podaje argumenty wyrażone w niemieckiej literaturze prawniczej i w niemieckich mediach, powołując zdania profesorów prawa, dziennikarzy, dyplomatów. Temat przedstawiony jest chronologicznie. Autorka nie rości sobie prawa do wyczerpującej analizy tego jakże obszernego zagadnienia.

Magdalena Skowron: Wszystko będzie możliwe online

Cyfryzacja państwa prawa to priorytet dla ministra sprawiedliwości Niemiec.

Magdalena Skowron: Kodowanie i kodyfikacja

Nie da się zastąpić ludzi maszynami, gdy poziom technologii nie zapewni precyzyjnego wykonywania pewnych funkcji. Prawo nie jest jak matematyka, gdzie 2+2 zawsze daje wynik 4.