Łukasz Gajewski

Łukasz Gajewski: Rosja, gaz ziemny, gazociągi i wojna

Jeśli spojrzymy na rosyjską „geopolitykę rurociągów” jako na całość, dostrzeżemy, że Europa została podzielona gazową żelazną kurtyną. Kraje, których rolę w tranzycie gazu Rosja ogranicza, mogą stać się celem jej agresji.