Waldemar Szubert

Nowa regulacja o ograniczaniu skutków kradzieży tożsamości

Rządowy projekt ustawy o ograniczaniu skutków kradzieży tożsamości został podpisany przez Prezydenta.

Nowe regulacje badań klinicznych produktów leczniczych

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi ma na celu zwiększenie atrakcyjności prowadzenia badań klinicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych

Celem ustawy jest stworzenie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej 3 sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych i win.