Jerzy Pruski

Grabowski, Pruski: Bankructwo polityki pieniężnej?

Należałoby rozważyć emisję przez NBP obligacji detalicznych. Ich emisja nie tylko szybko i efektywnie zmniejszyłaby popyt sektora prywatnego, ale też zwiększyła efektywność mechanizmu transmisji polityki pieniężnej od stóp NBP do podaży kredytu netto – piszą byli członkowie RPP.

Jerzy Pruski: Budowa księżycowej ekonomii

Pomysł „tymczasowego zamrożenia stawki WIBOR", i to na dodatek tylko dla wybranej grupy kredytobiorców, jest wysoce szkodliwy. Wprowadza iluzję, że inflację można obniżyć, nie obniżając popytu w gospodarce.