Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz

W. Julian Korab-Karpowicz: Pokój na Ukrainie. Potrzeba realizmu politycznego

Najważniejszą wartością ze wszystkich jest ludzkie życie i ochrona ludzi przed śmiercią i cierpieniem.

Medal za „Solidarność”

Stan wojenny zabrał Polakom wcześniejszą radość i nastawił ich bardziej konfrontacyjnie, czego skutki widoczne są do dziś. Powstało nowe pokolenie – bardziej zacietrzewione i fundamentalistyczne niż pokolenie je poprzedzające – pisze filozof polityczny

Korab-Karpowicz: Europa oparta na harmonii społecznej

Trend do sekularyzacji dzisiejszych społeczeństw zachodnich przyczynia się do postępującej atomizacji Europy i zatracenia przez nią dawnej duchowej jedności. Prowadzi ją do moralnego, a w konsekwencji do politycznego upadku.

Polska i Izrael. 800 lat i co dalej

Polska może stać się dla Izraela partnerem. Aby tak się stało, musimy przyjąć pozytywne nastawienie do wspólnej historii – przekonuje filozof.