Adam Grzegrzółka

Kara umowna za każdy dzień zwłoki w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Mimo że w polskim systemie prawnym prawomocne wyroki nie pełnią funkcji prawodawczej, w kwestiach niejednoznacznych tak sądy jak i praktyka obrotu odwołują się do wydanych – szczególnie przez Sąd Najwyższy – judykatów.

Po wypadku trzeba minimalizować straty. Rabaty budzą jednak wątpliwości

Powstanie szkody w wyniku zderzenia pojazdów rodzi obowiązki nie tylko po stronie osoby odpowiedzialnej za jej naprawienie, ale też po stronie poszkodowanego. Jednym z nich jest minimalizacja szkody.