Ludwik Kotecki

Budżet na rok 2022 już nadaje się do nowelizacji

Konieczne jest przywrócenie budżetowi państwa odpowiedniej rangi związanej z jego szczególnym charakterem i centralną pozycją w systemie finansów publicznych.