Magdalena Papiernik-König

Po drugiej stronie postępowania

Fundusz może odciążyć firmę, przejmując ryzyko prowadzenia sporu.