Anna Kalinowska

Kalinowska: Wołanie na puszczy

Poczucie odpowiedzialności za ocalenie przyrodniczego bogactwa Puszczy Białowieskiej jest przejawem nowoczesnego patriotyzmu – pisze doktor nauk przyrodniczych.

Pułapka na internautów

- Jeśli mamy małe zasoby własnej wiedzy, nie potrafimy być krytyczni wobec tego, co się nam podsuwa - mówi Kazimierz Krzysztofek, socjolog z SWPS.