Stanisław Koziej

Generał Koziej: Rada na wypadek wojny

Zmniejszenie Rady Ministrów w razie wybuchu wojny, wykorzystanie martwej dziś Rady Gabinetowej czy wzrost znaczenia szefa Sztabu Generalnego – o receptach na szwankującą koordynację w sprawach bezpieczeństwa narodowego pisze były szef BBN.

Stanisław Koziej: Kontrowersje „Wojny i pokoju”

Mocno dyskusyjny jest pogląd, że Ukraina powinna jak najszybciej zakończyć wojnę.

Koziej: Niebezpieczny kurs Wyszehradu

Wypchnięcie krajów Grupy Wyszehradzkiej na peryferia wspólnej Europy oznaczałoby śmiertelne zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie – pisze były szef BBN.