Sylwia Gregorczyk-Abram

Prawnicy "Wolnych Sądów": Mission Possible, czyli jak przywrócić praworządność

Nasza propozycja sprawiedliwie rozróżnia sytuację sędziów od osób, które świadomie wybierały awans, gdy inni bojkotowali wadliwe konkursy.

Polski rząd przegrał spór o KRS

Do napisania tej krótkiej riposty skłoniła nas teza artykułu prof. adw. Waldemara Gontarskiego pt. „Krajowa Rada Sądownictwa została legalnie wybrana..." („Rzeczpospolita", 25 czerwca 2019 r.).