Marta Foltyn

Koronawirus: Czy pandemia jest dobrym czasem dla bezwzględnych akcjonariuszy?

Czy pandemia jest dobrym czasem dla bezwzględnych akcjonariuszy?

Zgromadzenie wspólników: absolutorium nie zawsze zwolni z odpowiedzialności

Sezon zwyczajnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy w pełni. Na tych zgromadzeniach poddawane są pod głosowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółek, w tym członkom zarządu.

Koronawirus. Marta Foltyn, Przemysław Wierzbicki - restrukturyzacja nie będzie źle widziana przez banki i kontrahentów

Restrukturyzacja może być szerokim zjawiskiem i nie będzie źle widziana przez banki i kontrahentów.

Odszkodowanie za błąd lekarski: pacjent dwa razy poszkodowany

Czy ustawodawca rzeczywiście chroni pacjenta, który poniósł szkodę ?w wyniku błędu medycznego ?– zastanawia się Marta Foltyn.

Foltyn: Pacjenci nie powinni zarabiać na naruszaniu swoich praw

Wśród Polaków świadomość możliwości ochrony dóbr osobistych nieustannie rośnie. Odzwierciedleniem tego jest ilość wpływających do właściwych organów skarg, wniosków i pozwów dotyczących naruszeń praw i wolności człowieka.