Krystian Ziemski

Osłabianie lokalnej wspólnoty

Czy rząd chce przekonać mieszkańców, że samorząd jest dysfunkcjonalny, nie radzi sobie z powierzonymi zadaniami i w związku z tym należy ograniczać jego rolę?

Reforma samorządowa do reformy?

Powołanie komisji kodyfikacyjnej prawa samorządowego powinno nastąpić jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pozwoliłoby to na rozpoczęcie przez nią prac merytorycznych, niezależnie od zawirowań organizacyjnych związanych z wyborem nowego parlamentu – piszą prawnicy Krystian M. Ziemski i Anna Kudra.

Kto zreformuje samorząd - czy potrzebna jest ?Komisja Kodyfikacyjna Prawa Samorządowego

W środowisku samorządowym nie ustaje dyskusja o konieczności powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego. Czy jest ona rzeczywiście potrzebna? – zastanawiają się prawnicy prof. Krystian M. Ziemski i Maciej Kiełbus.